Arrangement

Fra helbredelse til henrettelse

Foredrag ved Hans Eyvind Næss

12. mar. 2023 KL. 14:00 - 15:00

Historien om Barbro Bjelland, brent for trolldom i 1623

Barbro Bjelland fra Dalane var en ganske alminnelig bondekone som var på feil tid og feil sted. Hun var en av de mange kvinner som lærte av nabokjerringer og koner ellers i lokalsamfunnet hvordan man kunne helbrede sykdom ved hjelp av bønneformularer og ulike ingredienser.

Men hun var ikke alltid like forsiktig med ordbruken når noe gikk galt for henne. Og bannskap var en del av dagligtalen både for menn og kvinner.

På denne tiden gikk staten ved kongen i København aktivt ut for å få bukt med synd og ugjerninger. Ny lovgivning avløste de gamle norske lovene fra katolsk tid. Den ble basert på straffebudene i Bibelen, i Moselovene. Og som der ble det nå fastsatt dødsstraff for mange handlinger. En av disse var trolldom direkte hentet fra 2. Mos. 22, 18: en trollkvinne skal du ikke la leve.

Barbro var kjent for å kunne helbrede syke mennesker. Og hun ble også hentet til Utstein kloster der klosterfogden Henrik Dankerts kone lå syk. Men som så ofte før lyktes ikke Barbro med sine helbredelseskunster. Signeriet hennes ble sett på som djevelens verk av myndighetene. Hun ble anklaget for trolldom, forhørt på tinget og pint til tilståelse. Da var ikke veien lang til bålet.

Billettlenke: https://utsteinkloster.ticketc...

Inngang til Utstein kloster er inkludert i billetten.