acceptedPage 1Page 1clockclosePage 1facebookPage 1Page 1linkedinPage 1Page 1searchsearchtwitterPage 1must-bg

Utstein kloster

Norges best bevarte middelalderkloster

Utstein kloster er Norges eneste bevarte middelalderkloster, beliggende i nydelige omgivelser på Mosterøy i Rennesøy kommune. Her hadde Harald Hårfagre sin kongsgård. I middelalderen var det kloster for augustinermunker og seinere fogdegård på 1700-tallet.

Utstein Kloster er i dag forvaltet av Museum Stavanger (MUST). Museet setter opp konserter og publikumsarrangementer gjennom året, og har en samarbeidsavtale med Utstein kloster Hotell som leier ut våre lokaler til kurs, konferanse og selskap. Klosteret ligger på Klosterøy i Rennesøy kommune. Det er en 30 minutters kjøretur fra Stavanger via undersjøisk tunell.

Utstein opptrer i historiske kilder allerede på 1000-tallet, og da som kongsgård for Harald Hårfagre etter slaget i Hafrsfjord i år 872.

Klosteret ble bygd fra 1260-årene, men det er mulig at noen bygningsdeler er eldre og skriver seg fra et tidligere kongsgårdanlegg. Kirken er enestående i sitt slag i Norge, med tårnet plassert midt mellom kor og skip.

Munkene tilhørte augustinerordenene. De hadde en streng disiplin med regelmessig bønn, skriftlesning og messer. Klosteret har neppe hatt mer enn 12 munker på det meste, men hadde trolig et betydelig antall tjenestefolk som stod for blant annet gårdsstell, bygningsarbeid og matlaging. Klosteret eide betydelige jordeiendommer og hadde nok inntekter til å brødfø 250 personer årlig.

Etter reformasjonen var klosteret ubebodd i lengre perioder og bygningene forfalt. Da Christopher Garmann flyttet hit i 1750 ble anlegget satt i stand, men til dels sterkt forandret. Klosterbygningene var våningshus for gården fram til begynnelsen av 1930-årene.

Omkring 1900 ble kirkens kor og tårn restaurert, mens det øvrige anlegg ble satt i stand i 1950- og 60-årene. Da ble også Stiftelsen Utstein Kloster dannet. Stiftelsen ble konsolidert med Museum Stavanger (MUST) i januar 2012.