Page 1Page 1clockclosePage 1facebookPage 1Page 1linkedinPage 1Page 1searchsearchtwitterPage 1must-bg
Utstilling

Kirken

Middelalderkirken på Utstein

05. jan. 1965 - 31. jan. 2020

Kirken er bygd midt på 1200-tallet, mens døpefonten ved alteret er omtrent hundre år eldre. Den kan ha stått i et tidligere kirkebygg her. Altertavlen, prekestolen og øvrig inventar er fra tidlig på 1600-tallet.

Trearbeidene er utført av Lauritz Snekker og Gottfried Hendtzschel fra Slesvig-Holstein har stått for malerarbeidet. Våpenskjoldene i sirkelfeltene nederst på prekestolen tilhører sponsorene til utsmykkingen.

Kirken fikk på denne tiden også glassmalerier, trolig laget av kunstner fra Bergen. Etter et lynnedslag i 1859 ble glassmaleriene tatt ned og gitt til Bergens Museum. Et par av dem er i dag utstilt i den kirkehistoriske utstillingen.

En kirke uten tak

Vi vet at klosteret ble utsatt for plyndring to ganger tidlig på 1500-tallet. På denne tiden har det også vært en større brann her hvor blant annet taket på denne delen av kirken falt ned. Slik sto den i over fire hundre år inntil taket i 1957 ble gjenreist – fortsatt uten bruk av spiker eller bolter.