Page 1Page 1clockclosePage 1facebookPage 1Page 1linkedinPage 1Page 1searchsearchtwitterPage 1must-bg
Arrangement

Reformasjonen - konsekvenser for kirke og samfunn

Seminar på Utstein kloster

02. sep. 2017 KL. 10:00 - 15:00

Reformasjonen førte til endringer på mange nivå.  Martin Luthers kamp for å finne en nådig Gud var en religiøs sak, men reformasjonen utløste også samfunnsmessige forandringer. 

Det vanlige og verdslige liv ble mer selvstendig, og kongen fikk mer makt på bekostning av kirken. Vi har invitert professor i kirkehistorie Tarald Rasmussen og arkeolog Øystein Ekroll for å høre mer om reformasjonen og hvilke endringer den førte til for bygninger og klosterliv på Utstein kloster.

I tillegg vil blåseensemble fra UiS under ledelse av professor Per Kristian Nordbotn Svendsen  framføre kammermusikk fra renessansen og barokken på originalinstrumenter.    

Program for dagen

09.30                     Deltakerregistering

10.00-10.30          Morgensang i klosterkirken. Ved Ole Hodnefjell og sr. Anne Bente Hadland.

10.30-12.00          «Reformasjonen - Brudd og kontinuitet». Foredrag ved prof. Tarald Rasmussen.

12.00-13.10          Lunsj 

12.30-13.00          Mulighet for omvisning på anlegget Utstein kloster. 

13.00-13.10          Toner fra renessansen og barokken i klostergården ved blåserensemble fra UiS.

13.10-13.30          Tidligmusikk-konsert i klosterkirken ved blåseensemble fra UiS.

13.30-15.00         «Hva skjedde med bygninger og klosterliv på Utstein?». Foredrag ved arkeolog Øystein Ekroll.

 

Utstein Kloster er Norges eneste fullt restaurerte middelalderkloster. Klosteret ble etablert av augustinermunker, sannsynligvis i 1260-årene. Gjennom foredrag og musikk vil deltakerne få innsikt, erfaring – og en opplevelse av det unike stedet som Utstein kloster er.

 Påmeldings- og betalingsfrist: Torsdag 10. august.

Deltakeravgift (inkl bevertning): Kr 400.

Påmelding til: klosterseminarutsteinkloster@gmail.com

Deltakeravgiften må betales til konto 3000 16 26252 og innbetalingen må merkes "Klosterseminar Utstein kloster 2.9.17"

NB! Påmeldingen er først gyldig når deltakeravgiften er innbetalt. Påmeldingen er bindende, og deltakeravgiften kan ikke refunderes når den er innbetalt.

 Presentasjon av bidragsyterne

 TARALD RASMUSSEN

er professor i kirkehistorie ved universitetet i Oslo, med senmiddelalder og reformasjonstid som spesialområde. Han leder for tiden to forskningsprosjekter (NFR) om reformasjon og protestantisme, og dessuten den norske delen av et europeisk prosjekt (HERA) om protestantisme og rett. Han er også hovedredaktør for det internasjonale tidsskriftet ”Journal of Early Modern Christianity” (de Gruyter, Berlin). I 2017 utgir han bl.a. bøkene “Hva er protestantisme?” (Universitetsforlaget) og “Reformasjonen i nytt lys” (Cappelen-Damm, sammen med Ola Tjørhom).

 ØYSTEIN EKROLL

er arkeolog med spesialisering på steinbygging i mellomalderen. Han tok magistergraden i arkeologi ved Universitetet i Bergen i 1986, og arbeider siden 1992 som forsker ved Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider i Trondheim, og tok i 2015 doktorgraden på en avhandling om bygningshistorien til Nidarosdomens høykor (oktogonen), bygd som arkitektonisk ramme omkring St. Olavs grav og helgenskrin. Han har publisert flere bøker og over hundre artikler om mellomalderens steinbygging i Nord-Europa.

 BLÅSEENSEMBLE FRA UIS

Blåseensemblet  består av studenter ved UiS og ledes av professor Per Kristian Nordbotn Svensen.  Bidrar med framfører tidlig musikk på originalinstrumenter.

 ANNE BENTE HADLAND

er domini­kanerinne, for tiden novise­mester ved Katarinahjemmet i Oslo. Medarbeider i magasinet Strek og tidsskriftet St. Olav.

 OLE HODNEFJELL

er kantor i Den norske kirke/ Rennesøy og Mosterøy menigheter og er leder av styret for Utstein Pilgrimsgard.

 

Kontaktpersoner:

A.M.Gjølme (Katolsk forum i Stavanger). Mob: 900 75 746. E-post: annemariegjoelme@gmail.com

Ole Hodnefjell (Utstein Pilgrimsgard). Mob: 415 20 969. E-post: olehodne@online.no

Arild Vøllestad (Utstein Pilgrimsgard). Mob: 907 56 547. E-post: arild.vollestad@getmail.no  

Mette Tveit (MUST). Mob: 406 01 018. E-post: mette.tveit@museumstavanger.no

Arrangører: Utstein Pilegrimsgard, Katolsk Forum i Stavanger, VID Misjonshøgskolen,

MUST, Utstein kloster.