acceptedPage 1Page 1clockclosePage 1facebookPage 1Page 1linkedinPage 1Page 1searchsearchtwitterPage 1must-bg

Rom med historie

Refektoriet og Garmann-stuene

I refektoriet fikk munkene sine to daglige måltider. Her var vanlig samtale ikke tillatt – kun skriftlesning og salmesang. Opprinnelig var det store østvinduet det eneste stedet hvor dagslyset slapp inn. Den eneste inngangen var fra klostergården. De øvrige vinduene og dørene ble satt inn på 1700-tallet.

Det tønneformede taket i refektoriet er bygd på samme måte som man konstruerte bruer. En kraftig forskaling ble satt opp. Stein og kalkmørtel ble deretter lagt oppå. Da siste stein kom på plass i midten var taket selvbærende og forskaling og stillas kunne rives.

Fra Sovesal til finstue

Da Christopher Garmann ( 1720-1779) ble utnevnt til fogd (skatteoppkrever) over Ryfylke i 1749, overtok han klosterbygningene og gården etter foreldrene og satte i gang store reparasjonsarbeider. Stuene på Utstein kloster er gjenskapt etter dører, listverk og farger som har vært her. I denne delen av klosteret kan munkenes sovesal (dormitorium) ha ligget.

Her henger portretter av Christopher Garmann (1720-1779), hans andre kone Cecilie Catharina Garmann f. Widding (1734 - 1759) og hans foreldre Karen Garmann f. Frimann (1683-1770) og Johan Garmann (1675-1730).

Garmannstuene.-Lene-B.-F.JPG#asset:317