must-bgPage 1Page 1clockclosePage 1facebookPage 1Page 1linkedinPage 1Page 1searchsearchtwitterPage 1
Arrangement

Klosterseminar 2019

Utstein kloster og lokalbefolkningen i middelalderen

07. sep. 2019 KL. 10:00 - 15:00

Velkommen til klosterseminaret 2019 med tema Utstein kloster og lokalbefolkningen i middelalderen!


Program

10.00-10.30 Tidebønn i klosterkirken

10.30.-11.30 «Augustinerne på Utstein og forholdet til lokalbefolkningen". Ved forfatter og lektor Olav Nenseter

11.30-12.00 Åpent for spørsmål og kommentarer.

12.00-13.00 Lunsj

12.30 Omvisning i klosteret

13.00-13.15 Allsang ved kantor Ole Hodnefjell

13.15-14.45 «Kvinnelege helgenar i folks liv». Ved professor emeritus norrøn filologi, Else Mundal, fra UiB.

14.45-15.00 Åpent for spørsmål og kommentarer.


Om foredragene og foredragsholderne:

nenseter_olav.jpg#asset:9409

Forfatter Olav Nenseter: Augustinerne på Utstein og forholdet til lokalbefolkningen

Augustinerne på Utstein skilte seg fra tradisjonelle munkeordener ved at de var regulære kanniker, det vil si presteviede brødre som levde et klosterliv. Ut fra dette har hovedspørsmålet i den internasjonale forskningen på augustinerordenen vært hvorvidt augustinerne skilte seg fra tradisjonelle munkeordener gjennom mer utadrettede religiøse oppgaver.

Hvordan dette ser ut til å ha vært i Norge generelt og Utstein spesielt, vil belyses i foredraget. Hvilke oppgaver hadde Utstein kloster overfor lekfolket lokalt? Og hvilke oppgaver hadde de overfor geistligheten? Og hvorfor ble klosteret i det hele tatt opprettet?

Else-Mundal.jpeg#asset:9410

Professor Else Mundal: Kvinnelege helgenar i folks liv

I foredraget vil ho peike på sider ved mellomaldersamfunna som la forholda til rette for helgenkult generelt og for kult av kvinnelege helgenar spesielt. I dei førkristne kulturane i Europa hadde kvinnelege guddomar og makter ofte vore viktige. Kvinnelege helgenar kunne fylle noko av dette tomromet som oppstod etter innføringa av kristendomen der guddomen så vel som presteskapet var mannlege. I den norrøne kulturen kunne kvinnelege helgenar i tillegg vinne popularitet fordi dei fann støtte i eit heltinneideal som alt fanst der i munnleg norrøn dikting.

Presentasjon av foredragsholderne:

Olav Nenseter er utdannet historiker fra UiO og jobber som lektor ved Ullern vgs med fagkretsen historie, religion og matematikk. Han skrev hovedfagsoppgave om de religiøse funksjonene til augustinerklostrene på Vestlandet i middelalderen. En omarbeidet utgave av hovedfagsoppgaven ble også utgitt som bind 1 i Middelalderforums bokserie «Religiøse ordener i middelalderens Norge» under tittelen «Augustinerordenen – Å lære andre gjennom ord og eksempel».


Else Mundal er professor emerita i norrøn filologi ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium ved Universitetet i Bergen. Innanfor norrøn filologi har ho i særleg grad forska på litterære og kulturhistoriske emne, m.a. kvinnesyn og kvinneroller, norrøn mytologi, kristninga og helgenkult i den norrøne kulturen.


Billetter (inkl. lunsj) kr. 450. Kjøpes her: https://pay.ebillett.no/purcha...


Dersom du har spesielle preferanser på mat, vennligst send en mail til: tove.galta(a)museumstavanger.no

Arrangører:

Utstein Pilegrimsgard, Katolsk forum i Stavanger, VID Stavanger, Utstein kloster/MUST.