Page 1Page 1clockclosePage 1facebookPage 1Page 1linkedinPage 1Page 1searchsearchtwitterPage 1must-bg
Utstilling

Abbedens hus

Middelalderbygg anno 2013

07. feb. 2017 - 28. feb. 2020

Utstein Kloster ble gjenåpnet etter restaurering i 1965, men grunnmuren vest for anlegget stående igjen som en ruin. Bakgrunnen for denne bygningsdelen er ikke kjent, men en antar at det kan ha vært abbedens hus. Huset har da fungert som en avlastning for klosteret, slik at gjester, pilegrimer mv. er blitt tatt imot her og på denne måten unngått å forstyrre det indre klosterliv.

Særegent prosjekt

Riksantikvaren godkjente et påbygg på ruinen. Bygningen ble gitt en middelaldersk form og det ble satt strenge vilkår for detaljutforming og materialbruk. Dette er et helt særegent prosjekt og det finnes ikke tilsvarende paralleller i Norge. Arkitektfirmaet Helge Schjelderup AS har hatt ansvar for prosjekteringen. Abbedens hus åpnet 21. juni 2013.

Generøse bidragsytere
Total kostnad for bygget er 21 millioner kroner. Disse midler er i hovedsak skaffet til veie fra eksterne kilder: SpareBank1 SR-Bank, Kulturdepartementet, Rogaland fylkeskommune og Rennesøy kommune.